Система LLL

СВАЛЯНЕ НА ОБЩИ ДАННИ В ТАБЛИЧЕН ВИД

съхранение на статистическите данни по индикатори в табличен вид

Министерство на образованието и науката, 2024