Система LLL

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Кратки указания за ползване на информационната система
 • Визуализиране на общи данни във вид на диаграми

  В този модул можете да избирате статистически данни по индикатори и да ги визуализирате във вид на диаграми по зададени от Вас критерии. Продължи
 • Сваляне на общи данни във вид на таблици

  В този модул можете да избирате статистически данни по индикатори и да ги запазвате на компютъра си. Данните са във формат *.xlsx. Продължи
 • Интерактивна карта на България по области

  В този модул можете да избирате статистически данни по индикатори и да ги визуализирате, избирайки някоя от 28-те области на България. Продължи
 • Обща информация

  Националната система за мониторинг на сектора за учене на възрастни (НСМСУВ) е система, проследяваща и обобщаваща промените в сектора за учене на възрастни в България в дългосрочен план.

  Системата е стартирана в рамките на Проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA и е допълнена и актуализирана по проект № 567452-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“.

  Основната цел на националната система за мониторинг на сектора за учене на възрастни е да осигурява информационна основа за ефективна национална политика за учене на възрастни.

Министерство на образованието и науката, 2024