Система LLL

При работа с Internet Explorer, моля кликнете два пъти на избрания район.
Години 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Общо
Общо за страната 23.6 23.2 23.6 25.2 24.9 25.3b 26.0 27.1 27.9 28.0b 27.3 26.9 29.4 30.9b 32.1 33.8
Северозападен район : : 22.2 23.3 18.9 21.1b 18.3 21.8 20.8 21.8b 17.6 18.0 20.7 23.8b 22.5 19.1
Северен централен район : : 24.6 24.2 20.5 20.5b 23.9 26.9 28.1 20.9b 21.7 22.5 21.0 21.7b 28.6 33.4
Североизточен район : : 19.8 23.8 23.3 22.9b 25.1 24.5 26.0 27.0b 29.3 28.4 30.3 32.8b 31.7 31.7
Югоизточен район : : 22.9 21.5 20.6 19.1b 20.5 20.3 19.0 19.8b 24.4 24.4 26.1 23.1b 24.3 26.9
Югозападен район : : 30.1 32.7 35.0 36.6b 37.6 38.0 39.9 41.1b 39.0 36.9 39.6 43.0b 44.5 47.2
Южен централен район : : 18.8 20.3 20.4 20.0b 16.6 19.2 19.6 19.7b 16.7 17.6 21.8 23.2b 23.0 23.5
Мъже
Общо за страната 18.8 17.7 17.9 18.7 18.3 17.8b 18.7 19.7 20.4 20.5b 20.9 20.5 21.8 23.4b 24.8 27.2
Северозападен район : : 16.0 17.1 11.7 :b : 15.0 13.9 15.6b : 12.3 15.7 14.1b 13.3 :
Северен централен район : : 19.2 18.9 18.5 15.3b 19.3 20.4 22.1 15.9b 14.4 16.9 15.1 17.9b 26.9 29.7
Североизточен район : : 14.9 16.2 16.2 15.8b 18.2 16.5 18.0 19.7b 21.1 22.0 21.5 23.1b 23.6 23.3
Югоизточен район : : 16.2 14.5 11.0 12.4b 15.1 14.8 14.8 14.5b 18.6 18.6 16.5 16.0b 20.5 24.1
Югозападен район : : 23.6 26.4 27.4 28.6b 29.1 29.5 30.9 32.1b 31.2 28.5 31.0 34.6b 33.8 38.0
Южен централен район : : 13.4 14.3 16.6 12.6b : 12.5 11.4 10.6b 13.6 13.4 16.2 17.3b 17.3 17.4
Жени
Общо за страната 28.3 28.8 29.5 31.8 31.5 32.8b 33.2 34.5 35.6 35.9b 34.2 33.6 37.6 39.0b 39.9 41.0
Северозападен район : : 28.3 29.3 25.5 31.8b 25.7 28.6 28.3 28.3b 25.4 25.0 26.1 34.0b 32.8 24.5
Северен централен район : : 30.9 29.4 22.5 26.0b 28.6 33.1 34.2 26.7b 29.0 28.0 27.6 26.0b 30.3 37.7
Североизточен район : : 25.1 31.6 30.8 30.4b 32.0 32.4 34.1 35.3b 39.2 35.9 39.7 42.4b 40.7 40.9
Югоизточен район : : 25.6 29.4 31.2 26.1b 25.6 26.3 23.8 25.0b 29.4 29.3 35.7 30.1b 28.0 29.3
Югозападен район : : 36.6 38.6 42.4 44.3b 46.1 46.1 49.4 50.7b 47.7 46.3 48.9 52.4b 56.3 57.4
Южен централен район : : 24.5 26.5 24.1 26.7b 25.1 26.1 27.4 28.9b 20.1 22.2 28.0 30.3b 29.3 30.7
b - Прекъсване във времевия ред
: - Неприложимо
Министерство на образованието и науката, 2022