(Български) Бюлетин за м. Юни 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юни
Новини
01.06.2022 Национална конференция „СПОДЕЛЯНЕ НА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“
01.06.2022 УНИЦЕФ стартира кампания за дигитална грамотност – „Ново поколение с критично мислене”
02.06.2022 Стартира двудневна конференция „Отговорен социален диалог за достоен живот“
06.06.2022 Дни Еразъм 2022
10.06.2022 „Новини – фалшиви новини: какви са предизвикателствата на медийната грамотност за гражданите?“
16.06.2022 БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР “АДАПТИРАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗА ХОРА С ХИПЕРТОНИЯ, ДИАБЕТ И ХОББ”
17.06.2022 Цифрова трансформация на обществото
24.06.2022 Следваща онлайн дискусия за Активно стареене и преходи в живота
29.06.2022 Актуализиран е съвместният план за събитията в сектора за учене на възрастни през 2021 г.
30.06.2022 Етика и изкуствен интелект - поглед към бъдещето на образованието, обучението и ученето на възрастни
Ресурсен център
Дигитална трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталнoто бъдеще на Eвропа
Цифровизация на земеделието и селските райони в България
Актуализиран съвместен план за събитията в сектора за учене на възрастни през 2021 година
Преглед на постиженията по обновената европейска програма за учене за възрастни (2011—2018 г.)
8 извода за новаторски подходи в професионалното образование и обучение:
Насоки относно етичните аспекти за надежден изкуствен интелект
Блог
Как да създадете публикация за платформата EPALE: съвети и предложения за авторите
Състоянието на образованието – една година в COVID
Jan Hennes: стартиране и управление на къмпинг с безработни млади хора ... по телевизията!
Обучението по медийна грамотност за възрастни трябва да дава възможности
Цифровото десетилетие на Европа: цели в областта на цифровите технологии за 2030 г.
Мехмет Кая: Историята на Исмаил и смисълът на преподаването
Инициативата „Истории на общността през 2021 г.“

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Ministry of Education and Science, 2024