Във Вършец ще се проведат регионални обществени консултации

На 5 и 6 декември 2018 г. в гр. Вършец ще се проведе регионален семинар за пътищата и мерките за повишаване на уменията на възрастни. Събитието е част от мащабния национален консултативен процес, който се провежда в България за изпълнение на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните.

Програмата предвижда разнообразни теми за дебат с фокус върху различията и специфичните характеристики на сектора в областите от Северозападна България. Ще бъдат представени основните акценти от Препоръката. Външни консултанти по статистика на образованието ще подпомогнат регионалния дебат с информация, свързана със състоянието на сектора за учене на възрастни. Дискусионните панели ще обхванат пътищата и мерките за повишаване на уменията на възрастните: индивидуално оценяване на уменията, гъвкави учебни пътеки и валидиране.

В рамките на дебата ще продължи обсъждането на приоритетните целеви групи, вкл. чрез вече идентифицирани, актуализирани или нови измерения на дискусиите. Регионалните, областните, общинските или местните аспекти на мотивирането, оценяването на уменията и валидирането също ще бъдат обсъдени. На темите за координацията и партньорството отново ще бъде отделено дискусионно време. Ще бъдат осъществени и различни референции спрямо проведените дебати във форматите на Националната координационна група за учене през целия живот (м. март 2018 г.), Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ (м. април 2018 г.), както и пресечни точки от регионалните обществени консултации, проведени в гр. Царево, Бургаска област (м. май 2018 г.) и гр. Габрово, Габровска област (м. юли 2018 г.).

Събитието се осъществява по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Препоръка на Съвета относно повишаване на уменията нови възможности за възрастните

Политики и състояние на сектора за учене на възрастни

Основни въпроси на дискусията „Координация и партньорство“

Министерство на образованието и науката, 2024