НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

  • Ученето е стълбата към успеха...

  • Толкова много за учене, а толкова малко време...

  • Промяната е естественият резултат от качественото обучение...

  • Красотата на наученото се намира в това, че няма кой да ти го отнеме...

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа EPALE

Министерство на образованието и науката, 2024