Българска инициатива спечели наградата за иновативност на европейската седмица на грамотността

В периода 8 – 17 септември 2015 г. с редица събития в цяла Европа беше отбелязана първата европейска седмица на грамотността. На 17 септември комисарят по образованието, културата, младежта и спорта откри организираната от Европейската мрежа за грамотност (ELINET) заключителна конференция в Брюксел с въпроса: „Как да посрещнем бъдещето, при положение, че един от всеки 5 европейци е неграмотен?” Необходимостта от целенасочени мерки за повишаване на основните умения на европейските граждани подчерта в изказването си и госпожа Мариан Тисен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, а сред присъстващите бяха представители на повечето европейски правителства, пряко ангажирани в разработването и осъществяването на политики за образование и обучение на възрастни. България беше представена от госпожа Валентина Дейкова, национален координатор за учене на възрастни.

Организаторите бяха възприели интересен подход към церемонията по награждаване – тя се състоя след определяне на крайния победител с оспорвано електронно гласуване в залата. Въз основа на критериите „иновативност”, „достигане до публика” и „използвани ресурси” три инициативи от общо 140-те, регистрирани за седмицата на грамотността, бяха предварително избрани за финалисти. Трите проекта – от Финландия, България и Испания – бяха представени с кратки филмчета, а последвалото гласуване даде преднина на инициативата „Граматика на пътя” на 63 ОУ от София. Младата учителка Лили Стоилова прие трофея от нейно кралско височество принцеса Лаурентин от Нидерландия.

 

Министерство на образованието и науката, 2024