(Български) Бюлетин за м. Юли 2019 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юли
Информационен бюлетин
Тематичният фокус на EPALE от месец август до месец септември: социалното включване на уязвимите групи 
Новини
18.07.2019 г. Четирима спечелиха стипендия „Иди, учи и се върни” 2019
15.07.2019 г. Българи се класираха на международно състезание за автомеханици
08.07.2019 г. Пилотни обучения в страната по проект "E-Skills for E-inclusion"
08.07.2019 г. CoCOS: Ко-криейшън с отворени ресурси и софтуер със свободен код (български език)
08.07.2019 г. CoCOS: Ко-криейшън с отворени ресурси и софтуер със свободен код (английски език)
Ресурсен център
Улесняване на общностното обучение
Развиване на житейски умения и кариерно ориентиране в езиковото обучение
Календар на събитията
Европа иска да чуе гласа на младите предприемачи
Бъди доброволец на фестивала "Усмихни се, Карин дом"
„Кариерен Кошер“ привлича обратно българите с опит и образование от чужбина
България провежда Национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“
Блог
Фокусът на EPALE: Социално включване на уязвимите групи
Свързване на формалното и неформалното: професионализъм и изграждане на капацитет в образованието за възрастни
Да работим рамо до рамо с робот – въпрос и на чувства
Мотивиращо интервюиране в училищата
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Ministry of Education and Science, 2024