(Български) Бюлетин за м. Февруари 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Февруари
Информационен бюлетин
Добре дошли в тематичните фокуси на EPALE за 2021 година!
Новини
02.02.2021 г. Отчитат се значителни резултати в работата на държавата за гарантиране правото на образование на децата и учениците
04.02.2021 г. НОВОТО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ „ЕРАЗЪМ+“ Е ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТУДЕНТСКА КАРТА ПРЕЗ 2022 Г.
10.02.2021 г. Онлайн курсът „Elements of AI“/„Елементи на изкуствения интелект“ стартира в България
15.02.2021 г. Кариерно сафари се завръща – млади професионалисти отново ще се срещнат с водещи работодатели онлайн
17.02.2021 г. Актуалната политика на ЕС за ПОО и бъдещето на ПОО
17.02.2021 г. Europeana „Дигитално образование с културно наследство“ безплатният онлайн курс е на път да започне!
19.02.2021 г. Интернет страницата на Факултета по педагогика осигури достъп до EPALE
19.02.2021 г. ShareAmi свързва младите хора, които учат френски език с възрастни хора, които живеят във Франция
22.02.2021 г. Дни на гражданското общество 2021
22.02.2021 г. Останете на линия: скоро ще стартира новият уебсайт!
23.02.2021 г. За първи път Европейската космическа агенция подкрепя разработката на университетски курсове в България. По проекта ще бъдат разработени девет съвременни курса по космически технологии и техните приложения
24.02.2021 г. Teacher Academy разширява своите предложения за 2021 г.
25.02.2021 г. Българското правителство прие Стратегическа рамка за образование, обучение и учене за периода 2021-2030
25.02.2021 г. До 31 март 2021 г. е крайният срок за кандидатстване по процедура "Ограмотяване на възрастни-2"
25.02.2021 г. Международен уебинар „Филологът в дигитален формат“
28.02.2021 г. MOOC курс “Bridging Distance and In-School Learning – Blended Learning in Practice”
Ресурсен център
12 политически насоки за върхови постижения на учителите и обучителите в професионалното образование и обучение
Европейски индекс на уменията. Системи за измерване на уменията
Програма „Образование“ 2021-2027 г. (Версия 1.0)
Стратегическа рамка за образование, обучение и учене в Република България (2021-2030)
Календар на събитията
На 18 март 2021 г. ще се проведе обществено обсъждане на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0)
Уебинар „Работа и стаж в Европейските институции“
Конференция за обучение през целия живот в Лилехамър
Заключителна конференция по проект SMECOMP
Обучение на тема „Фалшиви новини по време на пандемия: как да ги разпознаваме и да ги разобличаваме“
Публична онлайн дискусия „Водещи бизнес и граждански лидери“
Блог
ЕВРОСТАТ: ВЪВЕДЕТЕ СТАТИСТИКА В КЛАСНАТА СТАЯ С ВИДЕОКЛИПОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ
EPALE 2021 Тематични фокуси
Преглед на уменията в Европа: проблеми и решения за възможни пътища за преквалификация на възрастни
Образование за живота: Устойчиви житейски умения за уязвими целеви групи
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Ministry of Education and Science, 2024