(Български) Бюлетин за м. Февруари 2019г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Февруари
EPALE фокус
Дигитално учене на възрастни
Новини
19.02.2019 г. Заместник-министър Сачева: трябва да подготвяме специалисти по киберсигурност
11.02.2019 г. 43 Преподаватели от 20 професионални училища бяха сертифицирани по програма „Сиско мрежова академия“
11.02.2019 г. Физици и химици учат за учители безплатно
06.02.2019 г. Участвайте в Наградите MEDEA – иновация в използването на медии в продължаващото образование
06.02.2019 г. Кариерният център към регионалната служба по заетостта в Пловдив обмени добри практики в работата си за предстоящата година
Ресурсен център
Преподаване чрез технологии – споделеният опит на българските учители
Социалните мрежи като средство за подобряване на обучителния процес
Календар на събитията
Стартира учебна програма ”E-COMMERCE SUCCESS” с продължителност от два семестъра
Уебинар по Програма „Еразъм+“, КД2, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“
Градът на липите ще бъде домакин на регионални обществени консултации
Последният семинар за регионални обществени консултации ще се проведе в град Дупница
Блог
Как да отговорим на нуждата от взаимодействие при планиране на онлайн обучение?
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Ministry of Education and Science, 2024