(Български) Бюлетин за м. Февруари 2018 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Февруари
EPALE фокус
Фокусът на EPALE: Ролята на социалните медии при ученето за възрастни
Новини
27.02.2018 г. Обучават млади хора за бъдеща реализация в Стара Загора
26.02.2018 г. БСК: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността
23.02.2018 г. „Учителски кариери в Европа – достъп, напредък и подкрепа“ е заглавието на новия доклад на ЕВРИДИКА, публикуван вчера
21.02.2018 г. 21 март е срокът за подаване на проектни предложения по програма "Еразъм+" за "стратегически партньорства" в сферата на образованието на възрастни
20.02.2018 г. Междинна оценка на програмата „Еразъм+“ очертава насоките за периода след 2020 г.
20.02.2018 г. Проведен беше първият Съвет на министрите във формат „образование“ по време на българското председателство
17.02.2018 г. Проект Teach-D: Пилотно обучение за учители и обучители
15.02.2018 г. Започва кинофестивалът за документални филми на тема образование „(Не)Възможното образование“
15.02.2018 г. Обявен е конкурс за приобщаващи педагогически практики
15.02.2018 г. До 25 март продължава кампанията за набиране на участници в програмата Заедно в час
15.02.2018 г. Телефон на доброволеца 0700 80 082 – възможност за пенсионерите да продължат да прилагат уменията си и да намират нови приятели
11.02.2018 г. Първа координационна среща по КД2 проекта в който МЦРОО е партньор - Computer literacy for the new age
10.02.2018 г. БАИТ и ВУЗФ подписаха споразумение за сътрудничество
10.02.2018 г. Обучение “Еко-строителство и устойчив начин на живот“ в Аргос, Гърция, 19 – 22 март и 2 – 15 юни 2018 г.
10.02.2018 г. МОДУЛ “Mobile Development”
Ресурсен център
Образователните медиатори по програма ЗОВ в Шумен разказват за работата си
НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧАВАЩИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИНСТРУКТОРИ И НАСТАВНИЦИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДАННИ, АНАЛИЗИ И ОБМЕН
Календар на събитията
„(Не)Възможното образование“ – кинофестивал за документални филми на тема образование
Национална конференция "Приобщаващи образователни практики" 2018 г.
Образованието и нуждите на пазара на труда.
Блог
„Гранд експерти” или как опитът се превръща в урок
От последните четящи хора на Бредбъри до дигиталните колекции на библиотеките
Един въпрос и много споделено знание
Стажуването в реална работна среда трябва да е от първите години на професионалната подготовка на учениците
Знание на един клик растояние?
„Учителски кариери в Европа – достъп, напредък и подкрепа“ е заглавието на новия доклад на ЕВРИДИКА, публикуван вчера
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Ministry of Education and Science, 2024