(Български) Бюлетин за м. Август 2019г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Август
Информационен бюлетин
Социално включване на уязвимите групи чрез учене на възрастни
Значимата роля на неформалното и информалното учене
Новини
21.08.2019 г. Втора стъпка в младежкия проект – тренинг “Социално включване”
14.08.2019 г. „Футболно лято в поправителния дом“ 2019
14.08.2019 г. Мобилни бюра по труда вече срещат търсенето и предлагането на пазара на труда в по-малките населени места
08.08.2019 г. Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии
08.08.2019 г. Участниците в програма „Равен шанс“ завършиха с рекордно висок успех през учебната 2018/2019 година
05.08.2019 г. България разработи успешен модел на социално включване на уязвимите групи
05.08.2019 г. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“
Ресурсен център
10 най-добри практики в подкрепа на заетостта за хора с увреждания
Job Care – платформа за работа за хора с увреждания и други групи в неравностойно положение на пазара на труда
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и план за действие 2019-2020 г.
Социално включване чрез развитие на социалното предприемачество
50 вдъхновяващи примери за социално предприемачество
Календар на събитията
„Дни на кариерата” в сектори ИТ, Комуникации и Аутсорсинг
Европейска трудова борса отваря врати в София
Агенцията по заетостта е сред партньорите на Career Show 2019
Първи кариерен форум за българи в Нидерландия
Блог
Преподаване на грамотност за възрастни
Ромските здравни медиатори - хората, побеждаващи предразсъдъци
Всичко е в уменията
От игра към интеграция – за метода „Социален цирк“
Справяне с преждевременното напускане на образование и обучение? Имате нужда от новия инструмент на Cedefop!
Не е важно КАКВО правиш, а КАК го правиш – как неформалното учене работи за една общност в Дъблин
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Ministry of Education and Science, 2024