Бюлетин за м. Януари 2023г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Януари
Информационен бюлетин
Книга с разкази на общността EPALE 2022
Новини
04.01.2023 Онлайн eTwinning обучение за ITE студенти на тема „Erasmus+ и eTwinning“
12.01.2023 Институт GATE организира седмица от събития „Обединени срещу дезинформацията“
12.01.2023 България с лек спад в Световната класация на таланти за 2022 г.
16.01.2023 Овластяване на учители и обучители да управляват промяната
18.01.2023 Как да поддържаме темпото? Някои съвети от проучването на EPALE
18.01.2023 Оптимално използване на талантите в Европа: нов стимул за регионите на ЕС
19.01.2023 Публикувана е Последваща оценка на въздействието на Закона за професионалното образование и обучение
20.01.2023 SELFIE България: Инструмент в подкрепа на училищата в ерата на дигиталните технологии
20.01.2023 АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2023 Г.
24.01.2023 EBSN PDS MOOC Базова грамотност: Пилотен курс
25.01.2023 Cedefop и ELA обединяват усилията си, за да осигурят по-голяма стойност за заинтересованите страни
Ресурсен център
Европейският комисар Мария Габриел представи окончателния доклад на експертната група на Комисията за качествени инвестиции в образованието и обучението
Компендиум с добри практики в кариерното ориентиране
Последваща оценка на въздействието на Закона за професионалното образование и обучение
Календар на събитията
25 януари 2023 г. Зимен семинар по разпознаване на невярна информация и дезинформация
Блог
Европейската година на младежта - Дългосрочно наследство
Албум: Книга с разкази на общността EPALE 2022
Европейски новогодишни традиции
Спасяването на Майката Земя
Набор с ресурси EPALE - Творчество и култура за социално сближаване
EPALE Подкаст - Нуждаем ли се от повече обучение по емпатия за възрастни?

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024