Бюлетин за м. Януари 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Януари
Информационен бюлетин
Открийте новите тематични фокуси на EPALE!
Новини
06.01.2022 Половин милион души ще бъдат обучавани на дигитални умения
06.01.2022 ПРОЕКТ „БЪДИ ДИГИТАЛЕН“ ЗА УМЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ ДЛЪЖНОСТИ И/ИЛИ ПРОФЕСИИ
31.01.2022 e-FLIP: Улесняване на електронното обучение за приобщаваща педагогика
Календар на събитията
2022 година ще започне с обучения за мрежата от посланици на EPALE
Блог
EPALE Подкаст – Обучение на възрастни и музейно образование
Набор от ресурси EPALE – Дълбоко потапяне в тематичните фокуси на EPALE: Дигитален преход и възможности за смесено обучение
Бъдете свързани (отворен курс): подобряване на здравната грамотност относно деменцията
„Кибермашини“ или „Киберсъщества“?

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024