Бюлетин за м. Юни 2023г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юни
Информационен бюлетин
Европейската година на уменията официално бе обявена!
Подгответе се за следващата дискусия на EPALE за основните умения в рамките на Европейската година на уменията!
Новини
01.06.2023 Европейската квалификационна рамка – следващи стъпки
06.06.2023 Рамка за цифрова компетентност на преподавателите (DigCompEdu)
06.06.2023 Конференцията Making Skills Count и EPALE
09.06.2023 За първи път ще се финансират обучения за придобиване на цифрови компетентности
13.06.2023 Водещо събитие на Европейската година на уменията
19.06.2023 Стратегия за уменията в България – ОИСР
19.06.2023 Да направим така, че всички умения да имат значение чрез Европейската година на уменията
22.06.2023 Събитие на CEDEFOP за важността на кариерното ориентиране
22.06.2023 14-ТИ ЗЕЛЕН ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И УСТОЙЧИВИЯ БИЗНЕС
27.06.2023 Европейски инструментариум за училища
29.06.2023 Професионално ориентиране за възрастни
Ресурсен център
Проучване на Евробарометър показва, че стажовете помагат на младите хора да намерят първата си работа | EPALE (europa.eu)
РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ВЪЗРАСТНИ С ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ | EPALE (europa.eu)
Курс за електронно обучение: Съдбата на микропластмасата в околната среда | EPALE (europa.eu)
Уменията, от които се нуждаем за Европа, която искаме – Документ с позиция относно Европейската година на уменията | EPALE (europa.eu)
РАМКА НА ТРАНСВЕРСАЛНИТЕ (ПРЕНОСИМИТЕ) УМЕНИЯ | EPALE (europa.eu)
Международно изследване на уменията за четене (PIRLS) | EPALE (europa.eu)
Общоучилищен подход към обучението за устойчивост: как да започнем | EPALE (europa.eu)
Дигиталните компетенции: жизненоважни за учителите и учениците на 21-ви век | EPALE (europa.eu)
Как да разбираме медийната грамотност и дезинформацията | EPALE (europa.eu)
Работна сила в областта на науката и технологиите: жените са мнозинство | EPALE (europa.eu)
Програми за неформално обучение и придобиване на специфични дигитални умения | EPALE (europa.eu)
Ново издание на Европейските насоки за валидиране на неформалното и самостоятелното учене | EPALE (europa.eu)
МЕТОДИКА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И СТАНДАРТ НА РАБОТА НА ОБУЧИТЕЛЯ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД | EPALE (europa.eu)
Вие сте дигитален преподавател? Регистрирайте се за „Седмиците на учителите, като изследователи“ | EPALE (europa.eu)
Пактът за умения вече е помогнал на 2 милиона души, които се възползват от дейности за повишаване на квалификацията | EPALE (europa.eu)
LifeComp – The European competence framework for better lives | EPALE (europa.eu)
СЕКТОРНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ | EPALE (europa.eu)
НОВО ИЗДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАСОКИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯТЕЛНОТО УЧЕНЕ | EPALE (europa.eu)
Опис на системи и практики за ориентиране през целия живот – България | EPALE (europa.eu)
Институтът за пазарна икономика представя изследване на тема: „Образование и заетост: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката | EPALE (europa.eu)
Препоръчителна годишна продължителност на времето за учене в редовна форма на обучение в Европа – 2022/2023 | EPALE (europa.eu)
Календар на събитията
Третото издание на най-големия форум за Зеления Преход в страните от ЦИЕ 2023
14-ТИ ЗЕЛЕН ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И УСТОЙЧИВИЯ БИЗНЕС
Блог
Балаш Немет: Учене с измерение на забавление, радост и успех | EPALE (europa.eu)
Как да стана образователен и кариерен консултант: интервю | EPALE (europa.eu)
EPALE Подкаст - Дигитални умения за овластяване на гражданите | EPALE (europa.eu)
Людовик Бертран: Промяна на парадигмата и адаптиране на офертата за обучение | EPALE (europa.eu)
Интервю на EPALE: Ирене Андриопулу за тенденциите в медийната грамотност на (възрастните) | EPALE (europa.eu)
Ираклис Варламис: Овластяване на възрастните учащи чрез споделяне на знания | EPALE (europa.eu)
Матис Трейманис: Обучението на възрастни като взаимно споделяне на опит | EPALE (europa.eu)

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024