Бюлетин за м. Юли 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юли
Новини
20.07.2021 Публикация на CEDEFOP относно кариерното ориентиране
22.07.2021 Томбола на EPALE от инициативата Историите на общността
23.07.2021 Ползите от чуждоезиковото обучение в реална среда
Ресурсен център
Неформално и самостоятелно учене
Доклад за изпълнение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. (предварителна оценка за целите на консултативния процес)
Анализ на резултатите от анкетно проучване за пречките за включване в неформално обучение на потенциални възрастни обучаеми
Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация на възрастните в България
„Между успешното и неуспешното стареене: избрани аспекти и контексти“
Ориентирани към учещите методи на преподаване за развитие на уменията на 21 век
Календар на събитията
Консултативният процес се фокусира върху неформалното обучение и самостоятелното учене
Професионалното образование и обучение за възрастни също ще бъде в центъра на обществените консултации през този месец
Блог
Образование за екологична устойчивост
Неформално обучение и учене през целия живот
5 популярни тестове за кандидатите за работа преди да кандидатствате
Възможни методи за комуникация
Цифрово разделение – готови ли сме за цифрова трансформация?

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024