Бюлетин за м. Септември 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Септември
Новини
08.09.2022 Софийският университет ще си партнира с два швейцарски института
14.09.2022 РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТ МАРАКЕШ: ОВЛАДЯВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩАТА СИЛА НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ
20.09.2022 Европейската награда за иновативно обучение
21.09.2022 Фотоконкурс на Cedefop за учащите в професионалното образование и обучение
21.09.2022 Кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“
23.09.2022 Достъпно е новото мобилно приложение „Еразъм+“
23.09.2022 Заявете своето Eramus+ пространство сега!
24.09.2022 Регионалният социален диалог и ученето на възрастни: анализиране и модели за комуникация
Ресурсен център
Препоръка на Съвета от 16 юни 2022 година относно европейски подход към микроудостоверенията с цел стимулиране на ученето през целия живот и пригодността за заетост
Препоръка на Съвета от 16 юни 2022 година относно индивидуални сметки за обучение
Блог
Повече за „преносимите умения“
Справянето с ниските нива на основни умения е трудно и често липсват стимули за учене
Невидими бариери: как майка ми почти стана възрастен учащ се

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024