Бюлетин за м. Септември 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Септември
Новини
08.09.2021 Софийският университет ще си партнира с два швейцарски института
16.09.2021 Европейски ден на езиците 2021
20.09.2021 Европейската награда за иновативно обучение
21.09.2021 Фотоконкурс на Cedefop за учащите в професионалното образование и обучение
21.09.2021 Кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“
23.09.2021 Достъпно е новото мобилно приложение „Еразъм+“
23.09.2021 Заявете своето Eramus+ пространство сега!
24.09.2021 Регионалният социален диалог и ученето на възрастни: анализиране и модели за комуникация
Ресурсен център
Анализ на основните комуникационни проблеми - силни и слаби страни на съществуващите регионални практики на социален диалог
Наръчник за ефективни комуникационни модели
Календар на събитията
CAREER SHOW 2021
Семинар „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти по Програма „Еразъм+“
Блог
Справянето с ниските нива на основни умения е трудно и често липсват стимули за учене
Kонференция на общността на EPALE 2021 г.
Невидими бариери: как майка ми почти стана възрастен учащ се

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024