Бюлетин за м. Октомври 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Октомври
Новини
27.10.2022 Вашето мнение има значение! Участвайте в проучването EPALE 2022
27.10.2022 Пригответе се за предстоящата дискусия на EPALE относно „Преквалификация и повишаване на уменията: Насърчаване на сътрудничеството между поколенията“
31.10.2022 Годишна среща на мрежата CareersNet
Ресурсен център
Модели за оценка на дигиталната компетентност
Учебна програма за преподаване на основни умения на възрастни
Модели за оценка на дигиталната компетентност
Календар на събитията
6 октомври 2022 г. СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОРГАНИЗИРА КАРИЕРНИ БОРСИ НА 6 И 7 ОКТОМВРИ 2022 Г. В ГР. СОФИЯ
14 октомври 2022 г. Факултетът по педагогика на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" ще проведе панелна дискусия за образование и обучение на възрастни
18 октомври 2022 г. В Пловдив ще се проведе работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот
27 октомври 2022 г. Национална конференция по проект „Качество и ефективност“
Блог
Kонференция на общността EPALE 2022 - Представи си
Заключение на проекта „Да опазим водата“
Набор с ресурси EPALE – Революция на уменията
Надежда, въображение и ангажираност. Впечатления от Kонференцията на Oбщността EPALE
Професионална общност „Български добри практики за учене на възрастни“ (препоръчителна е регистрация):
25 октомври 2022 г. Партньорства за умения
25 октомври 2022 г. Работна среща на националната координационна група за учене през целия живот, 18-19 октомври 2022 г.
25 октомври 2022 г. Основни резултати и предстоящи дейности в изпълнение на европейските приоритети за учене на възрастни

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024