Бюлетин за м. Октомври 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Октомври
Новини
05.10.2021 EPALE достигна 100 000 потребители!
05.10.2021 125 УЧАСТНИЦИ ОТ 37 ПРЕДПРИЯТИЯ СЕ ОБУЧАВАХА КАК ДА ПРИЛАГАТ МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКИЯ ПОДХОД
11.10.2021 Не пропускайте дискусията на EPALE на тема Трансформиращо учене и житейски умения
13.10.2021 Актуални резултати от развитието и прилагането на инструментите за професионално образование и обучение в България
13.10.2021 Грижите за хората с деменция: изводи с възможности за приложимост в България
15.10.2021 Ателиета за търсене на работа включват нови анимирани видеоматериали за обучение
18.10.2021 ЕРАЗЪМ+ НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ
19.10.2021 Близо 2 000 висшисти могат да започнат своята първа работа по програма „Старт на кариерата”
19.10.2021 ВСЕКИ ПЕТИ ЧОВЕК В ЕС Е ИЗЛОЖЕН НА РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
20.10.2021 ЕК СЪЗДАДЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА Е-ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ
27.10.2021 ПАКТ ЗА УМЕНИЯ – СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ (EU PACT FOR SKILLS)
28.10.2021 Споделете мнението си! Участвайте в анкетата на EPALE 2021
Ресурсен център
Какво е Вашето ниво на номофобия? Изследване на разпространението и степента на номофобия сред младите хора в Турция
Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.
Европейски добри практики в сферата на грижите за хората с деменция: възможности за приложимост в България
Инструментите за ПОО: резултати от развитието им в България
Финландската образователна система – екзотика или реалност
Job Toolkit videos on the process of job search
Job Toolkit Handbook on the job search process
MIE to Increase Functional Literacy of Pupils
Open door to every pupil
Multiple Intelligence Methodology and Toolkits
Иновативни методи и форми за качествено професионално обучение в областта на туризма
Календар на събитията
Планирано е обучение на кариерни консултанти
Инструменти за професионално образование и обучение: развитие и прилагане
Добри практики за професионално обучение ще представят в България
Education, Research & Development 2022, 13th International Conference
Регистрирайте се сега за Науката е прекрасна! Онлайн платформа на живо през 2021 г.
Конференция, посветена на взаимодействието между заинтересованите страни в сектора на професионалното образование и обучение
Блог
5 съвета за възрастните учащи за подобряване на образованието и възможностите за кариерно развитие
EPALE MOOC: Укрепване на устойчивостта чрез обучение за основни умения – подход към дизайн мислене
Научно кафене за възрастни

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024