Бюлетин за м. Ноември 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Ноември
Информационен бюлетин
EPALE иска да чуе Вашето мнение!
Не пропускайте предстоящата дискусия на EPALE за творчеството и културата!
Новини
08.11.2022 Национално обучение на кариерни консултанти
18.11.2022 Не пропускайте предстоящата дискусия на EPALE относно творчеството и културата за социално сближаване
23.11.2022 2023 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА
26.11.2022 Онлайн конференция: „Центровете за професионални постижения като двигатели за развитие на професионалното образование и обучение: Да бъдем отлични заедно без граници“
29.11.2022 Кръгла маса: Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация
Ресурсен център
Обзор на образованието и обучението за 2022 г. България
ПОО в Словения – най-висок дял в ес-27 на обучаваните в ПОО в горната степен на средното образование и най-нисък процент на преждевременно напускащите училище
Публикация на CEDEFOP за микроудостоверенията
Календар на събитията
Erasmus Networking Day 2022
Kръгла маса на тема „Повишаване на дигиталните умения и използване на микрокредитите като възможност за по-добра професионална реализация”
Заключително събитие представя Рамка за сертифициране на обучители на възрастни "Основни умения"
Национална конференция по проект „Качество и ефективност“
Блог
Съвети за улесняване на обучението за възрастни
Софи Алекс-Бакер: обучение и решения за хора в уязвимо положение
EPALE подкаст – Връзките между ученето на възрастни и уменията
Агнеса Лейниеце: стъпки към самоусъвършенстване
Предложения за подобряване на креативността при възрастните
Свързване на точките. Впечатления от конференцията на общността EPALE през 2022 г.

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024