Бюлетин за м. Ноември 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Ноември
Новини
03.11.2021 България е член на Европейската мрежа за основни умения
04.11.2021 Viva the social media in the classroom!
09.11.2021 ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ БЕ ПРЕДСТАВЕНА НА ROBOTICS STRATEGY FORUM 2021
09.11.2021 Експерти и учени обсъждаха новостите в сектора на професионалното образование и обучение и професиите на бъдещето
10.11.2021 ПАКТЪТ ЗА УМЕНИЯ – една година по-късно
10.11.2021 Одитиране на уменията на възрастните
12.11.2021 Нови възможности на платформата Европас!
16.11.2021 Онлайн инструмент за оценка на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст
19.11.2021 Национална конференция на ReferNet ще се проведе в България
22.11.2021 ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ДАННИ НА ЕС – ОФОРМЯНЕ НА БЪДЕЩЕТО НИ С ОТВОРЕНИ ДАННИ
23.11.2021 Четвърта европейска среща на върха по образование на 9 декември 2021 г.
23.11.2021 Пригответе се за следващата онлайн дискусия на тема „Изкуствен интелект и образование за възрастни“
Ресурсен център
Защо България се свърза с Европейската мрежа за основни умения?
Какви са ползите за здравето от ваксинирането?
Европейска рамка за компетентности в одитите на уменията за образование на възрастни
РЪКОВОДСТВО ЗА УМЕНИЯТА И ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО
Календар на събитията
В България ще се проведе уебинар за областните координационни групи за учене през целия живот
Седмият Базар на професиите ще се проведе на 26 и 27 ноември (петък и събота) 2021 г.
В Сливен ще се проведе онлайн семинар за добри практики
Врачанска област също ще представи добри практики за учене на възрастни
НАПОО организира национална конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“
BURGAS DIGITAL – „РОБОТИКА, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, ДИГИТАЛЕН БИЗНЕС“
Онлайн обучителен курс за директори на образователни институции в сферата на училищното образование на тема: „Еразъм+“ и eTwinning в полза на дистанционното обучение“
ВИРТУАЛНА ДИСКУСИЯ ЗА НУЖДИТЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПОО
Конференция, посветена на взаимодействието между заинтересованите страни в сектора на професионалното образование и обучение
Професионална общност „Български добри практики за учене на възрастни“ (препоръчителна е регистрация):
Добри практики за учене на възрастни от Сливенска област
Враца и областта също представиха добри практики за учене на възрастни

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024