Бюлетин за м. Март 2023г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Март
Информационен бюлетин
Инициативата "Истории на общността" за 2023 г. започна
Новини
02.03.2023 Предстои стартирането на събития и инициативи, свързани с европейската година на уменията и европейска седмица на професионалните умения
07.03.2023 Приоритетите на шведското председателство за 2023 г.
07.03.2023 Онлайн информационна сесия: Съюзи за иновация 2023
09.03.2023 Нова квалификационна образователна пътека – PEQ
10.03.2023 Перманентното развитие на умения като възможност за преодоляване на кризи
10.03.2023 Ключови компетентности за всички: подход за учене през целия живот към уменията
10.03.2023 РАБОТНА СРЕЩА "ВНОС НА РАБОТНИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ"
10.03.2023 Пригответе се за следващата дискусия на EPALE относно уменията за демократичен живот!
10.03.2023 Електронният сайт за Европейската година на уменията е тук
14.03.2023 Национални дни на кариерата 2023
14.03.2023 Запазете датата за конференцията на общността EPALE през 2023 г.!
15.03.2023 ДЕН НА ДИГИТАЛНОТО ПОЧИСТВАНЕ
22.03.2023 Европейски награди за дигитални умения 2023
30.03.2023 Новинарска емисия на EPALE - Третият епизод ще ви представи последните новини за обучението на възрастни в Европа!
Ресурсен център
Европейската рамка на дигиталните умения и пазара на труда
Нидерландия: свободата да създаваш образование за всички
Намаляване на онлайн образованието в ЕС през 2022 г
Насоки за учители и преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение
Как да регистрираме своята организация в EPALE
Предпочитани професии при обучението на възрастни през 2022г.
Препоръки за политики на национално и европейско ниво Методология на младежките групи за изграждане на здравословни взаимоотношения
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ И НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДЕЖИ
Календар на събитията
Покана за участие в първото издание на ден на европейските автори
Блог
Инициативата „Истории на общността“ 2023
Как да регистрираме организация в EPALE
Катерина Павкова: Образованието като продукт на хоризонтални и вертикални поколенчески взаимоотношения

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024