Бюлетин за м. Март 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Март
Новини
10.03.2022 Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията – има ли напредък?
14.03.2022 Четвърта европейска среща на върха по въпросите на образованието
14.03.2022 Мониторинг и оценка на обучението, базирано на работа в професионалното образование и обучение
14.03.2022 Българските занаяти не се предават
14.03.2022 Семинар: Възможности за повишаване на квалификацията за всички
15.03.2022 GreenComp – Рамка за зелени компетентности
15.03.2022 Нови насоки за активиране на неактивното население в България
15.03.2022 Награда за обучение по време на работа 2022
16.03.2022 Център за развитие на човешките ресурси организира практически уъркшоп
16.03.2022 Станете част от Европейската седмица на професионалните умения – 2022 г.
18.03.2022 Последни новини: Излезе съвсем нов онлайн каталог на EPALE курсовете!
21.03.2022 European online conference: ELECTRONIC PLATFORM FOR ADULT LEARNING IN EUROPE (EPALE): MAIN DEVELOPMENTS IN BULGARIA
Ресурсен център
Достигане до неактивните и безработните лица в България и активирането им (Съкратен вариант)
Европейската комисия публикува годишен доклад на образованието и обучението за 2021
Пътища за подобряване на кариерното ориентиране през целия живот, кариерното образование и подкрепата за кариерно развитие на работниците
Докладът на мрежата „Евридика“, „Учителите в Европа“, вече е публикуван и на български език
Професионалното образование и обучение в прехода към цифрова и зелена икономика
Календар на събитията
Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на Програма „Еразъм+“
ELECTRONIC PLATFORM FOR ADULT LEARNING IN EUROPE (EPALE): MAIN DEVELOPMENTS IN BULGARIA
Европейска онлайн конференция: Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) - основни развития в България
Европейската комисия и ОИСР ще представят постигнатите резултати по партньорски проект за активиране на неактивното население в България
Онлайн семинар на тема „Палитра за личностно развитие“
Междусекторна среща „Our Green Planet“ – добри практики „Еразъм+“ и eTwinning
Онлайн конференция „Дигитална сигурност в дигиталния свят“
Блог
CEDEFOP ПОДКАСТ Епизод 3: Умения за зелена икономика

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024