Бюлетин за м. Май 2023г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Май
Информационен бюлетин
8 май: Запазете датата за предстояшата новинарска емисия на EPALE!
Новини
02.05.2023 Общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по професия
05.05.2023 АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИИ 2023
05.05.2023 Семинар на тема: „Изкуственият интелект в контекста на журналистиката и медиите”
05.05.2023 Фестивал на Европейската година на уменията на 9 май
09.05.2023 Стъпка напред с новия Европейски модел за учене
09.05.2023 Нови инициативи на Комисията в предоставянето на цифрово образование и цифрови умения
10.05.2023 Ден на Европа 2023
10.05.2023 Европейската година на уменията е свързана с ученето за възрастни!
18.05.2023 План за действие в областта на цифровото образование — действие 6
22.05.2023 Новинарската емисия на EPALE юни 2023 - начало на Европейската година на уменията
26.05.2023 Подгответе се за следващата дискусия на EPALE относно основните умения по време на Европейската година на уменията!
31.05.2023 Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“ – национален кръг Гоце Делчев, 27 - 29.03.2023 г.
31.05.2023 Популяризиране на предприемаческите умения във Варненската търговска гимназия
Ресурсен център
СТАНДАРТИ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ | EPALE (europa.eu)
Швеция – професионалното образование трябва отговаря на бързо променящата се ситуация на пазара на труда | EPALE (europa.eu)
Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа – издание 2023 | EPALE (europa.eu)
Mobility Scoreboard: Доклад за висшето образование за 2022/2023 | EPALE (europa.eu)
Календар на събитията
Семинар на тема: „Изкуственият интелект в контекста на журналистиката и медиите”
ХІІІ-то издание на Софийски фестивал на науката
Блог
Томас Едеса: Дигитални технологии и сътрудничество в света на образованието за възрастни | EPALE (europa.eu)
Няма как да избегнете екологизирането на бъдещето. Ролята на ALE в борбата с изменението на климата | EPALE (europa.eu)
Роберта Албертази: Програмите за обучение трябва да включват дейности за съвместно и социално учене | EPALE (europa.eu)
Насоки за учители и преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение | EPALE (europa.eu)
Йоана Сандру: Тормозът в метавселената? | EPALE (europa.eu)
Младежки идеи | EPALE (europa.eu)
Пет фактора за успех на проекти, включващи NEET. Част 3: Устойчивост и комуникация | EPALE (europa.eu)
Събитие на посланиците на EPALE 2023 | EPALE (europa.eu)

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024