Бюлетин за м. Май 2022г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Май
Новини
03.05.2022 Цифровият преход – ключов въпрос при прегледа на националните квалификации
04.05.2022 Международен преглед на образованието – списание за учене през целия живот: Покана за рецензенти
04.05.2022 ПРОЕКТ „DTAM“: Нов европейски проект в подкрепа на дигиталната трансформация в напреднали производствени системи с участието на български партньор
04.05.2022 „Европейска седмица на професионалните умения“ 2022 г.
05.05.2022 Ден на Европа 2022
05.05.2022 Нова таксономия на уменията за зеления преход
Ресурсен център
Европейско проучване*: 92% от възрастните у нас очакват професионалното образование да е държавен приоритет
Блог
Научи се да учиш
Разширяване на дигиталната педагогика
Radoslaw Czahajda: преодоляване на празнината между научните изследвания и практиката
Фокус на седмицата: изкуство, творчество и култура в обучението през целия живот
EPALE Подкаст: Дигитализация и Bildung

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024