Бюлетин за м. Декември 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Декември
Информационен бюлетин
Важни новини за края на годината!
Новини
01.12.2021 Национално онлайн обучение на кариерни консултанти
02.12.2021 2022 Еразъм+ Покана за образование на възрастни
07.12.2021 Българската мечта за ученето на възрастни ...
15.12.2021 Проект UPthEM „Повишаване на квалификациите водещи към заетост“
20.12.2021 Европейската политика за учене на възрастни с хоризонт до 2030 година
22.12.2021 Подобрете атмосферата на работното си място чрез резултатите от проекта TIWA
Ресурсен център
Ресурси, представени на уебинара, проведен с членовете на Националната мрежа за учене на възрастни
Последваща оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни
Ресурси, представени на Националната конференция "Обединени за ученето на възрастни"
Ресурси от последното за 2021 г. онлайн заседание на Координационния съвет на Националната платформа "Обединени за ученето на възрастни"
Новата европейска програма за учене на възрастни 2021-2030 година
Българската мечта за ученето на възрастни …
Календар на събитията
Кръгла маса за потребителите на ПОО сектора, 07.12.2021г. Благоевград
Онлайн заседание ще проведе Координационния съвет в България
В София ще има информационен щанд на EPALE
Национални дни за учене през целия живот ще се проведат в София
Конференция на Националната платформа "Обединени за ученето на възрастни"
Уебинар за институциите и организациите от Националната мрежа за учене на възрастни
Блог
Вдъхновете се: отворени иновации в обучението!
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ CULT-TRAINING
Проект №: 2020-1-CZ01-KA204-078269 „Saving water“ (Обучителен курс: "Спестяване и опазване на водата в природата")
Системите за качество при ученето на възрастни: има ли нужда да променяме правилата на играта?
Подобрете атмосферата на работното си място чрез резултатите от проекта TIWA

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024