Бюлетин за м. Април 2023г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Април
Информационен бюлетин
Инициативата "Истории на общността" за 2023 г. започна
Новини
07.04.2023 Заети и безработни ще получават ваучери за обучение по професионална квалификация, дигитални и други ключови компетенции
11.04.2023 БСК СТАРТИРА ИЗДАВАНЕТО НА БЮЛЕТИН „ГОТОВИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“
12.04.2023 България в Деня на европейските автори – 27 март 2023 г.
19.04.2023 Стартира кампанията ALL DIGITAL WEEKS 2023: Подобрете дигиталните си умения
27.04.2023 Новинарска емисия на EPALE май 2023 - Ролята на гражданското общество в образованието за възрастни
28.04.2023 Обучение на тема: „Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – Стъпка напред към успешната кариера”
28.04.2023 Ученето през целия живот е тайната на щастието в напреднала възраст
Ресурсен център
Как дигиталното неравенство влияе върху цифровия преход на икономиката?
Бъдещето на професионалното образование и обучение в Европа
Блог
Виржиния Шведиен: Изграждане на междукултурни общности и превръщане в глобални сътрудници
Елизабет Харин: Уязвимост и споделяне в дигиталното пространство
Мария Мартинес: Характеристики на обучението за бъдещето на образованието в затворите
EPALE подкаст – Овластяване на възрастни с нужди от основни умения

Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , https://lll.mon.bg/

Министерство на образованието и науката, 2024