EPALE банери

Инструкции:

1) След като изберете някой от банерите, запазете съответния графичен файл на компютъра си (в Windows среда обикновено това става след като го посочите с десния бутон на мишката и дадете Save as).

2) Качете файла с банера на подходящо място в уеб сайта на Вашата институция – за това вероятно ще Ви трябва помощта на съответния уеб дизайнер.

3) Направете хипервръзка от визуализирания файл, която препраща към следния адрес: https://ec.europa.eu/epale/bg – това е официалната страница на EPALE на български език. 


Статични банери – 3 броя:
Анимирани банери – 2 броя: 


 

Министерство на образованието и науката, 2024