Новини

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ: ИЗПРАЩАМЕ 2016 Г. И СМЕ УСТРЕМЕНИ КЪМ 2017 Г. (Годишна работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот)

На 20 декември 2016 г. ще се състои Годишната работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. Консултативният орган ще обсъди резултатите от изпълнението на държавната политика за учене през целия живот през 2016 г. и ще … Виж цялата новина

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Вчера, 5 декември 2016 г. в Брюксел, Белгия официално се откри Европейската седмица на професионалните умения. По време на Седмицата паралелно ще се провеждат прояви на европейско, национално, регионално и местно равнище, както и в другите държави участнички. Европейската седмица … Виж цялата новина

НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – Бургас 2016

НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – БУРГАС 2016 На 6 – 8 октомври в Бургас ще се проведат вторите Национални дни за учене през целия живот. В различните събития ще вземат участие над 300 образователни експерти, учители, директори … Виж цялата новина

Във Видин е създадена петата областна координационна група за учене през целия живот

След Габрово, Русе, Пазарджик и Бургас на 8 юли 2016 г. във Виден беше създадена петата пилотна областна координационна група за учене през целия живот. В специално организираната кръгла маса участваха представители на Регионалния инспекторат по образованието на МОН, Областната … Виж цялата новина

В Пазарджик и Бургас са създадени още две областни координационни групи за учене през целия живот

На 22 и 24 юни 2016 г. бяха създадени областни координационни групи за учене през целия живот в Пазарджик и Бургас. В изпълнение на Работната програма на националния координатор за учене на възрастни за 2016 г. сформирането на областните координационни … Виж цялата новина

В Габрово и Русе бяха създадени първите областни координационни групи за учене през целия живот

На 15 и 17 юни 2016 г. бяха създадени първите областни координационни групи за учене през целия живот. Сформирането на групите се състоя на специално организирани кръгли маси, проведени в гр. Габрово и гр. Русе. Кръглата маса в гр. Габрово … Виж цялата новина

Започва пилотното създаване на шест областни координационни групи за учене през целия живот

В изпълнение на Дейност 1 Координация по Проект №: 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” започва пилотен процес за създаване на областни координационни групи за учене през целия живот. Създаването на групите ще … Виж цялата новина

Ново обединение на заинтересованите страни ще взема ефективнирешения в сектора за учене на възрастни

Създаден е Координационен съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни”. Съветът е сформиран в изпълнение на Дейност 1 Координация по проект Проект №: 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”. Сформирането на … Виж цялата новина

Бяха връчени първите годишни награди за принос към развитието на сектора за учене на възрастни.

На 1 – 3 октомври в Бургас се проведоха първите Национални дни на ученето през целия живот. В тридневния форум взеха участие над 300 образователни експерти, учители, директори на училища, представители на деловите среди, на местната власт, на неправителствени организации … Виж цялата новина

Министерство на образованието и науката, 2024