20 години Център за развитие на човешките ресурси „Еразъм+ – Changing lives, Opening minds“

Центърът за развитие на човешките ресурси, във функциите си на Национална агенция по Програма „Еразъм+” и „Европейски корпус за солидарност”, извършва ежегоден обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на двете програми.

През настоящата 2019 г. Центърът отбелязва 20 години от създаването си. По повод на юбилейната година Агенцията организира и провежда конференция на тема „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+ – Changing lives, 0pening minds”. В рамките на събитието ще бъде представен широкият обхват и основните резултати от проектите, осъществени в България през настоящата 2019 г.

Официалната церемония по награждаване на отличените проекти, както и дискусиите относно бъдещето на най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+” ще се състоят на 6 декември 2019 година в гр. София.

Събитието ще бъде открито от г-жа Мария Габриел – еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Очаква се от страна на Правителството да присъстват г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател на Република България, г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката и г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта.

В дискусионния панел, свързан с бъдещето на Програма „Еразъм+” след 2020 г., се предвижда да участват: г-н Петьо Кънев – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, г-жа Янка Такева, д.ик.н. – председател на Синдиката на българските учители и носител на наградата „Посланик на ученето през целия живот“ от Националните дни за учене през целия живот, Русе 2017; г-жа Валентина Дейкова – ръководител на Националното звено за подкрепа на EPALE; г-жа Емилияна Димитрова – председател на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет и др.

Участниците в конференцията ще имат възможност да посетят разнообразни работни ателиета. Те ще могат да участват в церемонията по награждаване на победителите от конкурса за детско есе „Моето приключение в Европа с Европас“ и да проследят награждаването на организациите, отличени със сертификат за качество по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. Всеки, който желае да демонстрира своите способности, ще може да го направи в работните ателиета „И аз умея“.

Министерство на образованието и науката, 2024