Бюлетин за м. Януари 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Януари
Информационен бюлетин
EPALE иска да чуе Вашето мнение!
Новини
03.01.2021 г. Валидирането – видими компетентности за пазара на труда
05.01.2021 г. EPALE се сбогува с Националното звено за подкрепа на Обединеното кралство
06.01.2021 г. Нова правна основа на Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET)
11.01.2021 г. Помогнете ни да се усъвършенстваме! Попълнете анкетата!
12.01.2021 г. НАД 1500 ДУШИ И 200 РАБОТОДАТЕЛИ УЧАСТВАТ В ОНЛАЙН ФОРУМА „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ“
24.01.2021 г. Публикация на CEDEFOP и OECD относно бъдещето на стажовете
26.01.2021 г. Списание Skillset and Match
Календар на събитията
Educa става дигитално на 29–30 януари 2021 г.
Уебинар на тема „Най-новата политика на ЕС за ПОО и бъдещето на ПОО“
EPALE ще бъде представена пред студенти от две магистърски програми във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Национална ученическа конференция на тема: "Икономика, образование и психология в условията на пандемия"
ОНЛАЙН КАРИЕРЕН ФОРУМ "КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ"
Блог
Разбиране между поколенията - възможност или задължение?
EPALE подкаст: Обучение и образование за възрастни на глобално ниво
Готови ли са възрастните хора за дигитализиран туристически сектор?
EPALE Набор от ресурси 2020: каква Година!
Разработване и оценка на трансверсални ключови компетентности в ПОО
Кът за обучение
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024