Бюлетин за м. Януари 2019г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Януари
Новини
26.01.2019 г. Платформата JOB CARE
25.01.2019 г. НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2. Проекти за „Стратегически партньорства“ в сферата на Образованието за възрастни
25.01.2019 г. Студенти обучават възрастни хора на дигитални умения и киберсигурност
16.01.2019 г. 5 февруари е крайният срок за кандидатстване по стипендиантската програма за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност
01.01.2019 г. Кръгла маса с МОН на тема „Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“
01.01.2019 г. Програма „Еразъм+“ – прогнозен бюджет за 2019 година
Ресурсен център
Уебинар, предлагащ практически насоки за кандидатстване в сектор "Образование за възрастни" по КД1 на програма "Еразъм+"
Обучение за възрастни - образованието не приключва след завършване
Bulgaria bg:Образование и обучение за възрастни
6 принципа от обучението на възрастни и как да ги приложим в обученията по безопасност
ECVET в България. Факти и развитие
Календар на събитията
Конференция по Киберсигурност
Български перспективи за ученето през целия живот през 2019 г.
Блог
Няма правилно или грешно – правилата за образование в затвора
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024