Бюлетин за м. Март 2017г.

Bulletin

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Март
Новини
02.03.2017 г. Възможности за финансиране на обучение в строителство, туризъм и производство
02.03.2017 г. Обучение на лица над 55-годишна възраст за обучители
13.03.2017 г. Проект "В обувките на другия"
14.03.2017 г. ФОРУМ 2019: ФОКУС ДОБРОВОЛЦИ
14.03.2017 г. Професионални курсове по програмиране за начинаещи
27.03.2017 г. ПРОЕКТ „ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ“
28.03.2017 г. Хора с какви умения ще се търсят през 2017-та
29.03.2017 г. Обучение за обучители
29.03.2017 г. Обучение "отдолу – нагоре", а не "отгоре – надолу"
29.03.2017 г. МОН И CEDEFOP ЩЕ ПРОУЧВАТ ТЪРСЕНИТЕ УМЕНИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР
Ресурсен център
Работа на бъдещи обороти
Механизми за подпомагане разработването на политики, основани на факти в образованието
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ В ЕВРОПА 2016
Манифест за ученето за възрастни през 21 век
РЪКОВОДСТВО ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНКА И РАЗВИВАНЕ НА ТРАНСВЕРСАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА НАШЕТО ВРЕМЕ
Полезен инструмент за учители и обучители в местата за лишаване от свобода и задържане под стража
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ
Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, относно приобщаване в условията на многообразие с цел постигане на висококачествено образование за всички
ЦЕЛИ НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Блог
Фокусът на EPALE през месец март: дигитално и електронно обучение
Да запазиш интереса си жив…
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024