Бюлетин за м. Декември 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Декември
Новини
06.12.2016 г. Европейска седмица на професионалните умения
06.12.2016 г. 72-годишен студент със стипендия за отличен успех
08.12.2016 г. Семинар „VET Factor: Открий таланта си“ събра ученици, представители на бизнеса и кариерни консултанти по случай Европейската седмица на професионалните умения
19.12.2016 г. Когато бизнесът и образованието се срещнат
19.12.2016 г. Заинтересованите страни в България: изпращаме 2016 г. и сме устремени към 2017 г.
19.12.2016 г. ЕК проведе за първи път европейска седмица на професионалните умения
19.12.2016 г. И учителите могат да учат от вкъщи
19.12.2016 г. Инвестиции в младежта на Европа: Комисията стартира Европейския корпус за солидарност
Ресурсен център
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация
Анализ на съществуващите политики и практики на eвропейско, национално и местно ниво, свързани с валидиране на умения, придобити в резултат на предходно учене
Доклад „Усъвършенстване на политиката и предоставянето на обучение за възрастни в Европа”
Статистически данни на регионално равнище в областта на образованието и обучението
Недостигът на умения и излишъкът на професии в Eвропа (Констатации на Cedefop за най-търсените професии и причините
Еразъм+ ( Добри практики в изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни)
Блог
Да разкажеш история за ученето на възрастни в 6 стъпки
Фокус на EPALE: Международен ден на хората с увреждания - 2016 г.
Национален български университет „Трета възраст” обучава безплатно пенсионери
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024