Семинар на тема “Мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.”

На 25 и 26 юни в Университетски център на ЮЗУ „Бачиново”, гр. Благоевград беше проведен семинар на тема “Мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.”. Събитието беше организирано от екипа на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” на Министерство на образованието и науката, а сред присъстващите бяха членове екипа и на Управителния комитет на проекта, както и директори на професионални гимназии от Благоевград и Югозападния регион.

Семинарът беше открит от г-жа Валентина Дейкова, Национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и ръководител на проекта, а в хода на програмата се изказаха г-жа Янка Такева – председател на Съюза на българските учители и г-жа Ваня Тивидошева – КТ „Подкрепа” ( и двете членове на Управителния комитет на проекта), както и много от присъстващите, като се получи оживена и ползотворна дискусия по множество теми, свързани с изпълнението на Националната стратегия за УЦЖ.

През първия ден на семинара беше представен Годишен  доклад за изпълнение през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот през 2014 г. от г-н Жулиян Гочев – държавен експерт в отдел „Учене през целия живот“, Д ФАОП, МОН и член на екипа на проекта, а членовете на екипа Керка Андонова, Маргарита Гатева и Илиана Танева направиха анализ на състоянието на формалното училищно образование и обучение на възрастни.

Вторият ден на семинара, в който взе участие и г-жа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката и Председател на УС на проекта беше посветен на практически занимания. Г-н Орлин Кузов – член на екипа на проекта и представител на дирекция ИКТ и г-н Пламен Арнаудов – външен експерт, демонстрираха възможностите на електронната платформа за мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, като присъстващите се обединиха около теза, че следващия мониторингов доклад ще бъде генериран със средства на платформата. Дискутираха се и редица актуални въпроси като актуализацията на Националната информационна система за учене на възрастни и възможностите на всички заинтересовани страни да се възползват от събраната информация и множеството индикатори, които могат да служат за разнообразни анализи в сферата на ученето през целия живот.

Семинарът премина при активно участие на присъстващите директори, бяха обсъдени и различни аспекти, свързани със статута и перспективите пред професионалното образование в България и нуждата от активно сътрудничество в сферата на ученето през целия живот. Повечето участници изразиха удовлетворение от формата и общата организация на семинара и заявиха желанието си да участват в подобни инициативи и занапред.

Снимки от събитието може да разгледате в раздел ГАЛЕРИЯ

Демо версия на системата може да намерите ТУК

 

Министерство на образованието и науката, 2024