Редовната работна среща на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ ще се проведе във Вършец

Координационният съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ ще проведе своята редовна работна среща на 7 декември 2018 г. в гр. Вършец. Членовете на Съвета, които представляват различни институции и организации на национално, областно и местно равнище на управление, ще се съберат отново заедно. Те ще направят равносметка на изминалата 2018 г. и ще очертаят перспективите пред сектора за учене на възрастни за предстоящата 2019 година.

В събитието ще участват представители на областните администрации във Видин, Добрич, Ловеч и Монтана, както и на регионалните управления на образованието във Варна, Враца, Пазарджик, София, Софийска и Хасковска области. В работата на Съвета ще участват партньорите на националния координатор за учене на възрастни от Агенцията по заетостта, национално представени работодателски организации, директори на институции за учене на възрастни и др.

Темите на работната среща предвиждат да бъде представена степента на изпълнение на Програмата на националния координатор за учене на възрастни в България и на Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Членовете на Съвета ще бъдат информирани за хода на протичащия през цялата 2018 г. мащабен консултативен процес, свързан със създаването на документ за пътищата и мерките за повишаване на уменията на възрастните. Първият вариант на този документ също ще бъде обсъден с членовете на Съвета.

Събитието се осъществява по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Информация за изпълнението на ЕПУВ за 2018 г.

Линк към Консултативен процес за разработване на проект на документ с работно заглавие “Повишаване на уменията: нова възможност за възрастните”

Министерство на образованието и науката, 2024