Регистрационна форма Благоевград

Благодарим за проявения интерес към организираната  от нас конференция в Благоевград.

За съжаление всички места са попълнени и регистрацията вече приключи.

Министерство на образованието и науката, 2024