РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА EPALE ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (НЗП) ще проведе регионален семинар на тема: „Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) – отворен подход за взаимно обучение на професионалистите в сектора за образование и обучение на възрастни”. Ще бъдат поканени представители на различни заинтересованите страни от 14-те области на Северна България.

В събитието ще участва ръководителят на Националното звено за подкрепа на EPALE  и Национален координатор за учене на възрастни г-жа Валентина Дейкова. Членове на екипа на НЗП ще представят целите и задачите на националната комуникационна стратегия за популяризиране на EPALE, функциите на общността и основните теми на публикациите, възможностите за участие на потребителите в дейностите на платформата.

На семинара Балканският институт по труда и социалната политика ще представи резултатите от изследване за идентифициране на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни и установяване на нагласите и потребностите им от съдържание. Изследването е поръчано в рамките на Проект № 556704-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+” на Европейския съюз, от Министерство на образованието и науката.

 

Министерство на образованието и науката, 2024