Първи национални дни за учене през целия живот ще бъдат проведени в България

В рамките на проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, от 1 до 3 октомври 2015 г. в гр. Бургас ще бъдат проведени Дни за учене през целия живот.

Ще бъдат организирани различни събития като: обмен на добри практики в сектора за учене на възрастни, изложение на институции за обучение на възрастни, национална конференция за представяне и обсъждане на резултатите от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни, представяне на документални филми на тема: „Никога не е късно за учене“, културни прояви и др.

В различните прояви ще вземат участие областните и заместник-областните координатори за учене на възрастни от всички райони в България, директори и учители от Националната мрежа за обучение на възрастни, възрастни обучаеми, представители на различни държавни институции, неправителствени организации и на социалните партньори.

За участие ще бъдат поканени и представители на Европейската комисия и националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни от всички страни-членки на Европейския съюз.  

 

Министерство на образованието и науката, 2024