ПЪРВА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ КООРДИНАТОРИ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ

На 2 и 3 април 2015 г. в гр. Пловдив ще се състои обучителен семинар на тема: „ Ролята на областните координатори за образование и обучение на възрастни в България”. Събитието ще бъде открито от д.ик.н. Янка Такева – председател на Съюза на българските учители и член на Управителния комитет на Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”. Членове на екипа на проекта ще представят приоритетите на Обновената европейска програма за учене на възрастни, постигнатите резултати от България през периода 2012-2014 г., както и планираните дейности на национално ниво през 2015 г. Съвместна с националния координатор за учене на възрастни ще бъде обсъден общ план за съвместни дейности за периода 2015 – 2017 година. Ще бъде проведено обучение за придобиване на умения за популяризиране на политиката за учене през целия живот. Областните координатори ще бъдат запознати и с най-новата инициатива на Европейската комисия за създаване на Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).

 

Министерство на образованието и науката, 2024