Предстои провеждането на редовната пролетна среща на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни”

На 31 март 2017 г. във гр. Велико Търново ще се проведе редовната пролетна среща на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни” (КС на НПУВ).

На срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на програмата на Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни до края на 2017 г., както и ще бъдат формулирани цели и приоритети за периода 2018-2020 г.

Предварителна програма на срещата

КС на НПОУВ е изграден през 2016 г. по проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката и се съфинансира от Програма „Еразъм+” на Европейския съюз. В него са включени:  трима представители на Националната координационна група за учене през целия живот – по един представител на държавата, на национално представените работодателски организации и на синдикатите; 6 областни координатори – от пилотните области за сформиране на областни координационни групи за учене през целия живот (Бургас, Видин, Габрово, Пазарджик, Хасково  и Русе), 6-ма представители на Националната мрежа от институции за образование и обучение на възрастни, ръководители на учебни заведения, в които се обучават голям брой възрастни. Координационният съвет се председателства от Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.

Членовете на КС мониторират и оценяват изпълнението на проектните дейности; обсъждат становищата представени на всички равнища във връзка с годишните националните доклади за напредъка в сектора за учене на възрастни, актуални въпроси, свързани с развитието на сектора за учене на възрастни на национално, регионално и местно ниво, правят предложения за подходящото представяне на добри практики, съдържанието на програмата на Дните за учене през целия живот и мястото за провеждането им и др. КС разработва програма, която ще включва мисията, целите и приоритетите на Национална платформа „Обединени за ученето на възрастни“. 

Съставът на членовете на Координационния съвет можете да намерите в: https://lll.mon.bg/?page_id=2162

 

Министерство на образованието и науката, 2024