ПОЛЕЗНИ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Цифрови системи за управление на обучението

Moodle е безплатен софтуер с отворен код, предназначен да помогне на преподавателите да създават ефективни онлайн курсове;

Google Classroom помага на учениците и учителите да организират задачи, да засилят сътрудничеството и да насърчават по-добрата комуникация;

Docebo е услуга, предлагаща система за управление на обучението, фокусирана върху професионалното развитие;

Blackboard предлага решения, ресурси и инструменти, за да помогне за предоставянето на качествено онлайн обучение;

Edmodo е инструмент за преподавателите да изпращат съобщения, да споделят учебни материали и да правят обучението достъпно за учениците навсякъде;

Skooler е система изключително и изцяло интегрирана с Microsoft Office 365;

Ekstep предлага колекция от учебни ресурси за грамотност и смятане и възможност за създаване на нови;

Cell-Ed е създаден, за да отговори на нуждите на възрастните учащи се;

LabXchange е онлайн общност за обучение, споделяне и сътрудничество;

Quizlet е мобилно и уеб базирано приложение за обучение, което позволява да се учи и преподава чрез инструменти и игри.

 

Инструменти за комуникация

Zoom е инструмент, позволяващ видео комуникации, видео и аудио конференции, чатове и уебинари;

Skype е безплатен инструмент за правене на видеоклипове и разговори един с друг както и групови;

Microsoft Teams е платформа, която комбинира чат на работното място, видео срещи и съхранение на файлове;

Google Hangouts Meet дава възможност за текстови, гласови или видео чатове, един към друг или в група;

Dingtalk е система за аудио и видеоконференции.

 

MOOCs (Масови отворени онлайн курсове)

Canvas предлага безплатни онлайн курсове и класове, насочени към професионалното развитие на преподавателите;
Alison
 е самостоятелен курс, разработен от специалисти по теми, с интерактивно и обогатено обучение;
Coursera
 дава достъп до повече от 2000 курса и специализации, разработени от най-добрите университети в света;

EdX предоставя 2000 онлайн курса от 140 водещи институции по света, предлагащи шанс да придобият нови умения;

Future Learn предоставя онлайн курсове, насочени към по-нататъшно изучаване, изграждане на професионални умения и свързване с експерти;

Funzi осигурява обучение и образователни програми чрез мобилна услуга за обучение;

Empower подкрепя сътрудничеството и споделянето на опит между европейските университети и доставчици за най-новите разработки в онлайн, откритото и гъвкаво образование.


Списъкът не е изчерпателен и е адаптиран за образование и обучение на възрастни. Това е откъс от по-изчерпателен списък, публикуван от ЮНЕСКО (comprehensive list published by UNESCO.

 

 

Министерство на образованието и науката, 2024