Област Бургас се включва в националната мрежа за учене на възрастни

По покана на Областния управител Вълчо Чолаков МОН презентира в областна администрация Бургас новата национална програма и електронна платформа за обучение на възрастни, финансирана от структурните европейски фондове. Заместник областният управител Севдалина
Турманова обяви, че областта отговорно се включва в националната мрежа за учене на възрастни и Бургас ще е първият град, в който ще се проведат през октомври тази година Дни на учене през целия живот.

„Темата за обучение на възрастни е болезнена за България. Делът на 15-годишните, които имат недостатъчни познания по четене, математика и природни науки е под критичното ниво на грамотност – 41%. Според водещите европейски цели този дял трябва да е под 15%. 2% от населението на България признават, че са неграмотни и не могат да пишат и четат. Всичко това пречи и за тяхната реализация на пазара на труда“- коментира по време на срещата Валентина Дейкова от Министерството на образованието.

Другият проблем, върху който се фокусира вниманието на присъстващите, е отпадането от образователния процес на ученици в гимназиален курс. В страната показателят ежегодно нараства, но доброто изключение е в област Бургас, където броят на отпадащите ученици намалява. Стана ясно, че България и Румъния са в края на редицата на страните от ЕС по участие на населението на възраст между 25-64 години в учене през целия живот.

 

Министерство на образованието и науката, 2024