Областни координационни групи за УЦЖ

СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ БУРГАС


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ВАРНА


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ВИДИН


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ВРАЦА


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ГАБРОВО


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ДОБРИЧ


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ МОНТАНА


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ПЕРНИК


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ РУСЕ


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ СИЛИСТРА


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ СЛИВЕН


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ СМОЛЯН


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ СОФИЯ-РЕГИОН


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ХАСКОВО


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ШУМЕН


СЪСТАВ НА ОБЛАСТНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЛАСТ ЯМВОЛ

 

Министерство на образованието и науката, 2024