Ново обединение на заинтересованите страни ще взема ефективнирешения в сектора за учене на възрастни

Създаден е Координационен съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни”. Съветът е сформиран в изпълнение на Дейност 1 Координация по проект Проект №: 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”.

Сформирането на Съвета стана факт в контекста на създаването на „Националната платформа за учене на възрастни”. Те се състояха от 31 март до 1 април 2016 г. на специално организиран обучителен семинар, проведен в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”.

Платформата и Съвета бяха създадени, за да отговорят на необходимостта от по-ефективното координиране на взаимодействието на заинтересованите страни на всички равнища на управление в сектора за учене на възрастни – национално, областно и местно. 

Структурирането на Съвета е извършено по начин, който позволява ефективно взаимодействие на заинтересованите страни на всички равнища на управление. В неговия състав са включени: трима представители на Националната координационна група за учене през целия живот – по един представител на държавата, национално представените работодателски организации и синдикатите, шест областни координатори, които представляват шестте региона в страната и шест представители на Националната мрежа за учене на възрастни, ръководители на учебни заведения, в които се обучават най-голям брой възрастни – по един от шестте региона на страната. Координационният съвет се председателства от Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.

Съветът е сформиран с визията да придаде системност и устойчивост на ефектите от постигането на националните приоритети, определени за периода 2015-2017 г. в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. 

Министерство на образованието и науката, 2024