„Никога не е късно за учене”

„Никога не е късно за учене” – под този наслов в рамките на първите Национални дни за учене през целия живот, проведени на 1 – 3 октомври 2015 г. в Бургас, бяха представени тези два кратки документални филма. Чрез индивидуални, човешки истории – историите на хора, напуснали образователната система преди да завършат средното си образование, – те представят ползите от ученето, макар и на по-късен етап от живота; разкриват потенциала на образованието да променя човешки съдби и да повишава качеството на живота независимо от възрастта, на която е придобито. Виждаме ентусиазма в очите на хората, седнали на училищната скамейка след години, понякога десетилетия прекъсване. Чуваме насърчителните думи на техните родители, приятели, а понякога и деца, преживяваме заедно с преподавателите им  техните успехи, когато амбициите нарастват паралелно със знанията и те решават да продължат образованието си в университет.  Целта на филмите е да мотивира потенциални възрастни учещи, най-вече от групите в неравностойно положение и тези с ниски основни умения, да се включат в различни форми на образование и обучение на възрастни.

Филмите са подготвени в рамките на проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран по програма „ЕРАЗЪМ+” на Европейската комисия.  Отразяват само личните виждания на техните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в тях информация. 

             

 

Министерство на образованието и науката, 2024