НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ!

Европейската комисия  организира за втори път  Европейска седмица на професионалните умения, която ще се проведе от 20 до 24 ноември 2017 г. в Брюксел, Белгия. Целта на събитието е да се популяризира и повиши привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО), да се насърчи мобилността на обучаеми, да се подкрепи партньорството между бизнеса и ПОО.

Можете да се присъедините към Европейската седмица на професионалните умения и да регистрирате собствено събитие в периода до 31декември 2017 г. Регистрацията се извършва на адрес: ec.europa.eu/vocational-skills-week.

Единственото регистрирано събитие, организирано в България, до 10 октомври 2017 г. са Националните дни за учене през целия живот Русе 2017.

За повече информация посетете интернет сайта на събитието: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek.

 

 

Министерство на образованието и науката, 2024