НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019

Untitled

9 – 11 октомври 2019 година

В изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година за пета поредна година Министерството на образованието и науката организира Национални дни на ученето през целия живот. Инициативата се провежда в рамките на проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

В програмата на Дните за учене през целия живот, които ще се проведат от 9 до 11 октомври 2019 г. в гр. Велико Търново, са включени различни събития като: изложение на институции за образование и обучение на възрастни; информационен семинар за журналисти; национална конференция; церемония за връчване на награди за принос към сектора за учене на възрастни; популяризиране на Електронната платформа за учене в Европа (EPALE), , културни прояви и др.

В различните прояви ще вземат участие представители на различни институции – министерства, агенции, областни и местни администрации, неправителствени организации, социални партньори, работодатели, членове на Координационния съвет на Националната платформа: „Обединени за ученето на възрастни”, областните координатори за учене през целия живот, директори и учители/обучители от Националната мрежа на институциите за образование и обучение на възрастни.

С предварителната програма на събитията, включени в Националните дни за учене през целия живот, можете да се запознаете ТУК.

В случай, че желаете да участвате в изложението на 10 октомври 2019 г. и да получите безплатен щанд е необходимо да изпратите попълнена РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА на електронен адрес: [email protected] не по-късно от 13 септември 2019 г. Условията за финансиране на участието са посочени в картата за регистрация.

Ще се радваме да се срещнем в старата столица на България Велико Търново!

Министерство на образованието и науката, 2024