Национални дни за учене през целия живот ще се проведат в София

От 14 до 16 декември 2021 г. в град София за седми пореден път ще се проведат Национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Това е основно събитие от работната програма на националния координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.

Дните имат за цел да насочат, мотивират и насърчат повече български граждани да се включват в дейности за учене през целия живот.

Поредицата от събития ще започне с онлайн представяне на добри практики за учене на възрастни. Ще бъдат връчени и годишните награди за развитие на сектора за учене на възрастни. Отличени за приноси през 2021 г. са: Росен Симеонов от Агенцията по заетостта, Росица Стелиянова от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Ивайла Василева от в-к „Учителско дело“ и Димитринка Петкова – заместник областен управител на област Сливен. Наградата за цялостен принос „Златен ключ“ ще бъде връчена на Иван Нейков председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика. След награждаването ще бъде представен авторския концерт-спектакъл „Грамофонът“.

Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) ще бъде традиционна основна комуникационна точка на Дните. Общоевропейският интерактивен инструмент ще бъде представен онлайн заедно с добрите практики за учене на възрастни и на специален информационен щанд.

Чрез профилите на EPALE в социалните мрежи ще бъдат осъществени виртуални посещения на институции и организации за учене на възрастни. В реално време всеки ще може да се запознае с модерните условия за развитие на дейности за учене през целия живот. Всички участници ще имат възможност да споделят опит и да наблюдават добри практики в онлайн формат. Очаква се Дните да стимулират обсъждането на идеи за взаимодействие, насочени към създаването на нови партньорства.

Кулминационна точка на Дните ще бъде конференцията на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“. На събитието ще бъдат представени основните резултати, свързани с проекта на Последваща оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни за периода 2014 – 2020 година.

Националните дни за учене през целия живот, които ще се проведат в гр. София, се осъществяват по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Министерство на образованието и науката, 2024